SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
   
    10:15a Agenda      
    10:15a Agenda      
    10:15a Agenda      
    10:15a Agenda      
    10:15a Agenda      
       
  9:00a GR-2022-0136--Spire--Evidentiary 9:00a GR-2022-0136--Spire--Evidentiary
 HOLIDAY - Truman Day
 9:00a GR-2022-0136--Spire--Evidentiary    
      10:15a Agenda 10:15a Agenda    
      10:15a Agenda      
      10:15a Agenda      
      10:15a Agenda      
       
      10:15a Agenda 10:15a Agenda    
      10:15a Agenda      
      10:15a Agenda      
      10:15a Agenda      
             
       
      10:15a Agenda      
      10:15a Agenda      
      10:15a Agenda      
      10:15a Agenda      
      10:15a Agenda      
       
 
 
 HOLIDAY - Memorial Day
  10:00a  10:00a   
      10:15a Agenda 10:15a Agenda   
      10:15a Agenda     
      10:15a Agenda     
      10:15a Agenda     
       
Generated On Feb 23, 2024 3:15 AM
Click to expand
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (PSC Agenda Room)
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (PSC Agenda Room)
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (Agenda Room )
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (PSC Agenda Room)
  Agenda
10:15 am - 11:15 am
  GR-2022-0136--Spire--Evidentiary Hearing
9:00 am - 5:00 pm (Clark--Room 310)
  GR-2022-0136--Spire--Evidentiary Hearing
9:00 am - 5:00 pm (Clark--Room 310)
  HOLIDAY - Truman Day
May 8 - May 8
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (PSC Agenda Room)
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (Agenda Room )
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (PSC Agenda Room)
  Agenda
10:15 am - 11:15 am
  GR-2022-0136--Spire--Evidentiary Hearing
9:00 am - 5:00 pm (Clark--Room 310)
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (PSC Agenda Room)
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (PSC Agenda Room)
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (Agenda Room )
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (PSC Agenda Room)
  Agenda
10:15 am - 11:15 am
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (PSC Agenda Room)
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (PSC Agenda Room)
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (PSC Agenda Room)
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (Agenda Room )
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (PSC Agenda Room)
  Agenda
10:15 am - 11:15 am
  HOLIDAY - Memorial Day
May 27 - May 27
  EO-2023-0407/EO-2023-0408 - Evergy Missouri Metro - Evidentiary Hearing
10:00 am - 5:00 pm (Hatcher--Room 310)
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (PSC Agenda Room)
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (Agenda Room )
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (PSC Agenda Room)
  Agenda
10:15 am - 11:15 am
  EO-2023-0407/EO-2023-0408 - Evergy Missouri Metro - Evidentiary Hearing
10:00 am - 5:00 pm (Hatcher--Room 310)
  Agenda
10:15 am - 11:15 am (PSC Agenda Room)
External / Internet